Program kursów

W grupach HOBBY program zajęć skoncentrowany jest głównie na obserwacji, będącej punktem wyjścia dla wszelkich działań artystycznych. Uczeń podczas zajęć, poznaje podstawowe pojęcia takie jak: kompozycja, konstrukcja, struktura, kadry, modelunek, światłocień, kolorystyka, faktura, przestrzeń. Rozpoczynamy od prostych zadań, przechodząc do trudniejszych tematów, dopasowując tempo do indywidualnych potrzeb. Kurs jest nastawiony głównie na zdobycie rzetelnych podstaw poprzez studium rysunkowe oraz malarskie martwej natury. Na dalszym etapie, przechodzimy do rysunku postaci. Zachęcamy uczniów do własnych poszukiwań poza Pracownią, motywujemy, inspirujemy. Dla chętnych proponujemy dwie grupy do wyboru: hobby (2h) oraz hobby z elementami rysunku architektonicznego (3h).

Grupa ILUSTRACJI jest skierowana do osób, które opanowały już podstawy w rysunku i malarstwie. Kurs oparty jest głównie na tradycyjnych technikach manualnych. Wprowadzamy uczniów w świat ilustracji i interpretacji tekstów. Przy pracy nad szeregiem tematów ilustracyjnych uczestnicy zapoznają się z całym procesem tworzenia ilustracji – od poszukiwań inspiracji i szkiców wstępnych, po wybór odpowiednich środków wizualnych i realizację projektu. W trakcie zajęć uczestnicy będą rysować, eksperymentować z grafiką, malarstwem, kolażem oraz zastanawiać się nad wyborem sposobu za pomocą których najlepiej uchwycić i przekazać treść ilustracji. Na zajęciach uczniowie projektują ilustrację do wybranych tekstów piosenek, wierszy, baśni czy muzyki, ale także plakaty do wydarzeń, komiks, ilustrację modową, projekt okładki do książki czy płyty. Przykładowe temat realizowany na zajęciach: na podstawie baśni skandynawskich stwórz postacie i całą oprawę ilustratorską, lub wykonaj rysunkowe studium obiektu zaczerpniętego z przyrody jak: kamień, liść, kora, kwiat. Następnie uprość rysunku do znaku, tak aby w ostatnim etapie przenieść powstały wzór na tkaninę, koszulkę czy torbę.

Lekcje w grupie INTENSYWNEJ to rzetelne, rysunkowe oraz malarskie studium martwej natury i studium postaci. Program zajęć skoncentrowany jest na obserwacji natury, będącej punktem wyjścia dla działań artystycznych. To proces oparty o własne spostrzeżenia i komentarze. Praca w Pracowni zakłada element indywidualnego wysiłku i przemyśleń. Kandydatom na wyższe uczelnie artystyczne (ASP) czy szkół średnich o profilach artystycznych zapewniamy możliwość wytężonej pracy przygotowującej do egzaminów wstępnych, konsultacje na wszystkich poziomach tworzenia prac do „teczek” oraz pomoc przy zadaniach specjalistycznych. W czasie kursu uczeń powinien wykonać co najmniej 50 prac, spośród których będzie można dokonać wyboru. Przygotowanie do egzaminu z rysunku i malarstwa oraz zadań specjalistycznych wymaga realizowania obowiązkowych zadań domowych oraz systematycznej pracy również poza Pracownią, poszukiwania inspiracji (szkicownik podróżny) oraz poszerzanie wiedzy z zakresu historii sztuki oraz sztuki współczesnej. Angażujemy się w 100% albo wcale, drodzy kandydaci! Jest to również grupa skierowana do osób, które chciałyby szybciej zobaczyć efekty swoich wysiłków artystycznych lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe.

Zajęcia plastyczne dla DZIECI skupiają się głównie na rozwijaniu umiejętności rysunkowych, malarskich oraz przestrzennych. Warto pamiętać, że plastyka to nie tylko kartka papieru i kredki, ale to tysiące możliwości tworzenia, doświadczania, wyrażania emocji i spostrzeżeń. Każde zajęcia w Pracowni rozpoczynamy od krótkiej rozmowy przybliżającej inspiracje do danego tematu zajęć. Często odwołujemy się do wybranego kierunku w sztuce, twórczości konkretnego artysty lub dzieła. Ten przystępny sposób, pozwala młodym ludziom obcować ze sztuka, poznawać i wyrażać swoje obserwacje, opinie oraz kształtować gust. Dodatkowo chcemy pokazać uczniom specyfikę dziedzin i zawodów związanych z szeroko rozumianą sztuką i rzemiosłem. Warsztaty dla najmłodszych są podzielone na cykle: Artysta, Architekt, Designer, Kreator, Rzemieślnik oraz Rzeźbiarz. Przykładowe tematy zajęć:
Artysta – rysunek wielkoformatowy z użyciem rzutnika inspirowany A. Modiglianim
Architekt – wykonanie projekt swojego wymarzonego pokoju w technice kolarzu i frotażu
Designer – zaprojektowanie i wykonanie wzoru na koszulkę lub torbę
Ilustrator – wykonaj okładkę książki do jednaj z baśni skandynawskich, podkład muzyczny do zająć
Rzemieślnik – wykonanie małej pracy tkackiej z użyciem materiałów z recyklingu
Rzeźbiarz – wykonaj rzeźbę z papieru inspirowana twórczością J.Miro.

Tematy zajęć

 • Rysunek podstawowych brył

  Rysunek podstawowych brył

  • ćwiczenia walorowe, światłocieniowe
  • poznanie zasad perspektywy
  • rysunek kompozycji statycznej oraz dynamicznej z wyobraźni z użyciem prostych brył
 • Rysunek konstrukcyjny / kompozycja z krzeseł

  Rysunek konstrukcyjny / kompozycja z krzeseł

  • nauka wymiarowania
  • zwrócenie uwagę na konstrukcję / perspektywę rysowanego elementu
 • Rysunek tkaniny, sztukaterii, detalu

  Rysunek tkaniny, sztukaterii, detalu

  • oddanie charakteru detalu
  • nauka rysunku walorowego
  • ćwiczenia kompozycyjne
 • Rysunek / malarstwo wybranego detalu z otoczenia pracowni

  Rysunek / malarstwo wybranego detalu z otoczenia pracowni

  • poszukiwanie własnych inspiracji, tematów
 • Rysunek / malarstwo widoku za oknem

  Rysunek / malarstwo widoku za oknem

  • rysunek krajobrazu z obserwacji lub wyobraźni (krajobraz fantastyczny, rysunek architektoniczny)
 • Studium dłoni i stopy

  Studium dłoni i stopy

  • mierzenie proporcji, poznanie anatomii
  • pogłębianie zdolności obserwacji
  • rysunek negatywowy węglem
 • Studium postaci, poznanie anatomii

  Studium postaci, poznanie anatomii

  • rysunek z modela
  • wprowadzenie własnych interpretacji
  • wprowadzanie własnych technik plastycznych (węgiel, pastel, tusz, cienkopisy farby)
 • Rysunek / malarstwo w plenerze

  Rysunek / malarstwo w plenerze

  • poszukiwanie własnych inspiracji w naturze
  • rysunek roślin, architektury, rysunek sytuacyjny
 • Kompozycje z linii prostych, linii falistych, okręgów

  Kompozycje z linii prostych, linii falistych, okręgów

  • ćwiczenie myślenia abstrakcyjnego
  • rozwinięcie zadań do haseł: kontrast, symetria - asymetria, akcent, rytm, harmonia - dysharmonia, podobieństwo – przeciwieństwo, statyka – dynamika, kompozycja otwarta - zamknięta
 • Specjalistyczne zajęcia projektowe / architektoniczne

  Specjalistyczne zajęcia projektowe / architektoniczne

  • opracowania graficzne oraz przestrzenne do tematów kierunkowych na ASP
 • Historia sztuki

  Historia sztuki

  • dostarczenie informacji o bieżących wystawach, bieżących wydarzeniach artystycznych
  • lekcje z zakresu historia sztuki, dodatkowe informacje wysyłane drogą mailową
 • Rysunek prostych układów składający się z sześcianów

  Rysunek prostych układów składający się z sześcianów

  • rysunek linearny lub walorowy
  • nauka wymiarowania, nauka kompozycji
 • Rysunek martwej natury składający się z form obrotowych

  Rysunek martwej natury składający się z form obrotowych

  • rysunek naczyń użytkowych (kieliszki, wazony, butelki, misy, patery)
  • rysunek martwej natury z elementami kół (np.: rower, wózek)
  • oddanie charakteru / specyfiki rysowanej materii
 • Rysunek / malarstwo martwej natury

  Rysunek / malarstwo martwej natury

  • rysunek walorowy, światłocieniowy
  • poszukiwanie ciekawego ujęcia tematu
  • oddanie charakteru przedmiarów, pogłębianie zdolności obserwacji
 • Rysunek / malarstwo wnętrza pracowni

  Rysunek / malarstwo wnętrza pracowni

  • zastosowanie odpowiednich perspektyw
  • poszukiwanie ciekawych kompozycji, ujęć w przestrzeni pracowni
 • Wprowadzenie do studium postaci

  Wprowadzenie do studium postaci

  • szybkie ujęcie ruchu, proporcji, charakteru sylwetki
 • Studium głowy

  Studium głowy

  • oddanie charakteru postaci / portret
  • pogłębianie zdolności obserwacji
 • Nauka mieszania kolorów, tworzenia własnej palety

  Nauka mieszania kolorów, tworzenia własnej palety

  • malarstwo ciepłej lub chłodnej martwej natury
  • zapoznanie się z teorią koloru, mieszanie barw, tworzenie własnej palety
 • Rysunek zwierząt

  Rysunek zwierząt

  • poszerzenie o rzeźbę, formy przestrzenne, opracowanie graficzne
  • szybkie ujęcie ruchu
 • Studium rzeźbiarskie głowy, postaci

  Studium rzeźbiarskie głowy, postaci

  • rzeźba w glinie
  • zadania przestrzenne przy użyciu np.: drutu, papieru
 • Poznanie nowych mediów

  Poznanie nowych mediów

  • fotografii, rysunku z użyciem tabletu graficznego